KONTAKT

Kontakt

Coral W. Perkowski J. Perkowski Sp.j.
ul. Podleśna 3, 16-070 Choroszcz
tel. +48 85 654 45 26
fax +48 85 675 24 74
e-mail: lp.moc.larocnull@laroc

Waldemar Perkowski
Tel. 85 654 45 26

Jerzy Perkowski
Tel. 85 719 33 28

Tomasz Baczar
Tel. 85 719 33 28

Bożena Ferdyn
Tel. 85 654 45 26
lp.moc.larocnull@laroc

Magdalena Woronowicz
Tel. 85 719 33 28
lp.moc.larocnull@zciwonorow.m

Stanisław Ejsmont
Dyrektor ds. finansowych
Tel. 605 852 120
lp.moc.larocnull@tnomsje.s

Bogusława Łoś
Księgowa
Tel. 85 654 45 26
lp.moc.larocnull@sol.b

Urszula Perkowska
Kontroler finansowy
Tel. 609 203 501
lp.moc.larocnull@akswokrep.u

Iwona Kulińska
Kontroler finansowy
Tel. 85 654 45 26
lp.moc.larocnull@laroc

Justyna Kulińska
Główna księgowa
Tel. 85 654 45 26
j.kulińlp.moc.larocnull@aks

Andrzej Maciuk
Kierownik kontraktu
Tel. 691 900 984
lp.moc.larocnull@kuicam.a

Stanisław Woronowicz
Kierownik kontraktu
Tel. 605 328 797
lp.moc.larocnull@zciwonorow.s

Andrzej Piotrowski
Kierownik kontraktu
Tel. 663 883 610
lp.moc.larocnull@ikswortoip.a

Paweł Żelazko
Kierownik kontraktu
Tel. 663 300 258
lp.moc.larocnull@okzalez.p

Robert Rutkowski
Kierownik kontraktu
Tel. 605 328 794
lp.moc.larocnull@ikswoktur.r

Krzysztof Tymiński
Kierownik kontraktu
Tel. 663 300 110
lp.moc.larocnull@iksnimyt.k

Piotr Nieciecki
Dyrektor
Tel. 663 300 168
lp.moc.larocnull@ikceicein.p

Magdalena Kowalczuk
Integrator systemów
Tel. 721 295 001
lp.moc.larocnull@kuzclawok.m

Karol Walesieniuk
Integrator systemów
Tel. 605 911 677
lp.moc.larocnull@kuineiselaw.k

Dr Inż. Andrzej Sobolewski
Dyrektor działu energii słonecznej
Tel. +48 663 300 109
lp.moc.larocnull@ikswelobos.a

Łukasz Citko
Tel. +48 605 911 083
lp.moc.larocnull@oktic.l

Patryk Ostrowski
Tel. +48 605 911 144
lp.moc.larocnull@ikswortso.p

Grzegorz Fiedorczuk
Tel. +48 605 911 177
lp.moc.larocnull@kuzcrodeif.g

Grzegorz Twardowski
Tel. +48 663 300 103
lp.moc.larocnull@ikswodrawt.g

Mateusz Perkowski
Tel. +48 605 911 128
lp.moc.larocnull@ikswokrep.m

Radosław Bikowski
Tel. 605 327 411
lp.moc.larocnull@ikswokib.r

Paweł Lech
Tel. 605 327 876
lp.moc.larocnull@hcel.p

Maja Chojnowska
Tel. 85 719 33 28
lp.moc.larocnull@akswonjohc.m

Marek Matys
Tel. 691 900 985
lp.moc.larocnull@sytam.m

Radosław Popko
Tel. 605 311 501
lp.moc.larocnull@okpop.r

Daniel Zdrajkowski
Tel. 663 300 632
lp.moc.larocnull@ikswokjardz.d

Mariusz Kania
Tel. 605 328 792
lp.moc.larocnull@ainak.m

Jakub Waszczuk
Tel. 785 200 809
lp.moc.larocnull@kuzczsaw.j

Karol Mitros
Dyrektor
Tel. 663 883 612
lp.moc.larocnull@sortim.k

Grzegorz Łuba
Automatyk
Tel. 605 911 687
lp.moc.larocnull@abul.g

Łukasz Topolewicz
Automatyk
Tel. 605 911 392
lp.moc.larocnull@zciwelopot.l

Marcin Kuryłowicz
Automatyk
Tel. 605 328 796
lp.moc.larocnull@zciwolyruk.m

Adam Celmerowski
Kierownik działu produkcji rozdzielnic
Tel. 510 096 714
lp.moc.larocnull@iksworemlec.a

Maciej Celmerowski
Asystent projektanta
Tel. 85 719 33 28
lp.moc.larocnull@iksworemlec.m

Katarzyna Bondar
Kierownik działu logistyki
Tel. 605 911 327
lp.moc.larocnull@radnob.k

Michał Kowalewski
Logistyk
Tel. 663 300 158
lp.moc.larocnull@ikswelawok.m

Dariusz Dębski
Dyrektor serwisu
Tel. 609 779 151
lp.moc.larocnull@iksbed.d

Marek Jackowski
Serwisant
Tel. 663 300 102
lp.moc.larocnull@ikswokcaj.m

Mapa

Formularz Kontaktowy

Start typing and press Enter to search