Podpisanie umowy miedzy firma Jiangsu Sunport Power Coprp. Ltd. reprezentowaną przez Presidenta Fengming Zhang Ph. D a Prezesem Waldemarem Perkowskim reprezentującym firmę Coral W. Perkowski J. Perkowski Sp.j. w Operze i Filharmonii Podlaskiej – Europejskie Centrum Kultury w Białymstoku.

Start typing and press Enter to search