8.12.06 odbył się bankiet w Hotelu “Pastel” podsumowujący rok współpracy z firmą “Coral”. Była to okazja do podziękowania Panom Waldemarowi i Jerzemu Perkowskim za ich trud i pomoc w rozwoju BKK a także zmiany polegające m.in. na wykreowaniu nowego wizerunku naszego Klubu. Ponadto Coral to nie tylko sponsor – Oni również ?zarazili się? duchem karate i trenują z nami! W spotkaniu uczestniczyło także wielu znakomitych gości, którzy omawiali i sugerowali przyszłe kierunki i nowe możliwości rozwoju BKK.

Start typing and press Enter to search