Coroczną tradycją naszej firmy są Spotkania Wigilijne i wspólne dzielenie się opłatkiem. W roku 2005 uroczystość ta odbyła się w Zajeździe “Trzy Sosny” w Ignatkach 23 grudnia o godzinie 18:00. Wigilia została uświetniona obecnością Księdza Alfreda ze Świętej Wody, któremu serdecznie dziękujemy.

Jesteśmy przekonani, że tego typu spotkania zbliżają nas do siebie i pozwalają na utrzymanie wspaniałej atmosfery jaka od wielu lat panuje w naszej firmie.

Start typing and press Enter to search