Coroczną tradycją naszej firmy są Spotkania Wigilijne i wspólne dzielenie się opłatkiem. W roku 2006 uroczystość ta odbyła się w Świętej Wodzie o godzinie 18:00. Wigilia została uświetniona obecnością Księdza Alfreda ze Świętej Wody, któremu serdecznie dziękujemy.

Jesteśmy przekonani, że tego typu spotkania zbliżają nas do siebie i pozwalają na utrzymanie wspaniałej atmosfery jaka od wielu lat panuje w naszej firmie.

Start typing and press Enter to search