Tradycją naszej firmy są Spotkania Wigilijne oraz wspólne dzielenie się opłatkiem. W roku 2009 uroczystość ta odbyła się w Restauracji “Santana” w Białymstoku o godzinie 19:00. Wigilia została uświetniona obecnością księdza Leona z parafii Matki Kościoła w Białymstoku, któremu serdecznie dziękujemy.

Spotkanie przy wigilijnym stole było wspaniałą do okazją do wspomnień, co z pewnością ułatwił pokaz zdjęć z “życia firmy”.

Start typing and press Enter to search