INSTALACJE ELEKTRYCZNE

Instalacje Elektryczne

Instalacja elektryczna jest niezbędnym elementem wyposażenia każdego budynku. Przywiązujemy coraz większa wagę do efektywnego wykorzystania energii przy równoczesnym zapewnieniu wysokiego komfortu i bezpieczeństwa użytkownikom.

Współczesne budynki cechuje coraz większe zapotrzebowanie na energie elektryczna, a co za tym idzie coraz bardziej istotne znaczenie ma jakość i niezawodność instalacji elektrycznej.

Proponujemy doradztwo, projektowanie i kompleksowa realizacje całej infrastruktury elektrycznej budynku. Nasi pracownicy posiadają wieloletnie
doświadczenie zarówno projektowe jak i wykonawcze oraz legitymują się niezbędnymi uprawnieniami w zakresie projektowania, nadzoru, wykonawstwa, pomiarów i eksploatacji instalacji elektrycznych.

Projektowanie w technologii Building Information Modeling (BIM)

Rozszerzyliśmy zakres świadczonych usług naszej pracowni projektowej o projektowanie w technologii BIM. BIM (Building Information Modeling) jest koncepcją podejścia do projektowania, realizacji I zarządzania inwestycją budowlaną.

Celem BIM jest usprawnienie procesu budowlanego oraz wyeliminowanie błędów projektowych.
Koncepcja BIM zakłada pełną współpracę pomiędzy wszystkimi branżami projektującymi budynek, zespołem kosztorysantów wykonawców oraz zarządców obiektu. Podstawą BIM jest trójwymiarowy model architektury, konstrukcji, instalacji i wszystkich innych elementów, które składają się na projektowany budynek wraz z uzupełnieniem o dane niezbędne do tworzenia analiz, zestawień, kosztorysów oraz harmonogramów.

System pozwala na automatyzację procesów takich jak:

 • analiza kosztów, ilość potrzebnych materiałów oraz czas realizacji
 • lokalizowanie błędów i kolizji w dokumentacji (zwłaszcza przy koordynacji różnych branż, np. instalacji sanitarnych i architektury)
 • tworzenie nowatorskich, innowacyjnych, wcześniej niespotykanych rozwiązań konstrukcyjnych
 • planowanie i zarządzanie procesem inwestycyjno-budowlanym

Realizacje - Instalacje Elektryczne

SYSTEMY OCHRONY

Systemy Ochrony

Zapewnienie bezpieczeństwa i bieżąca kontrola sytuacji w obiektach to dzisiaj priorytet. Potrafimy Państwo pomóc i doradzić jakie rozwiązania zastosować aby najskuteczniej osiągnąć ten cel. Optymalna ochronę budynku najlepiej uzyskać poprzez rozwiązania dostosowane do indywidualnych potrzeb. Nasi pracownicy specjalizują się w tworzeniu zintegrowanych systemów zabezpieczę.

Dzięki indywidualnie dobranym rozwiązaniom obniżamy koszty eksploatacji i stopień ryzyka. Oferujemy nasze usługi na każdym etapie wykonania systemów, począwszy od projektu, poprzez wykonanie a skończywszy na wsparciu technicznym i konserwacji.

System Sygnalizacji Włamania i Napadu – System ten jest jednym z najważniejszych elementów w zintegrowanej strukturze bezpieczeństwa budynku. Właściwie skonfigurowany pozwala na wykrycie każdej próby włamania, napadu lub sabotażu.

System Elektronicznej Kontroli Dostępu – to niezastąpione narzędzie, system definiuje jasno prawa dostępu do pomieszczeń, przejść, parkingów…
Pozwala kontrolować pomieszczenia i miejsce pobytu osób przebywających na terenie obiektu.

System Monitoringu Wizyjnego – wspomaga prace służb ochrony, jest niezastąpiony przy wyjaśnianiu wszelkiego rodzaju wypadków.

System Sygnalizacji Pożaru – pożar jako jeden z najgroźniejszych żywiołów jest szczególnie niebezpieczny w obiektach, które stanowią miejsce pracy lub zamieszkania dużej liczby osób. Sprawny i skuteczny system sygnalizacji pożaru to podstawa bezpieczeństwa. System zazwyczaj współpracuje z urządzeniami oddymiającymi, gaszącymi, otwierającymi drzwi ewakuacyjne, nagłośniającymi itp.

Dźwiękowy System Ostrzegawczy – jest zintegrowany z systemem sygnalizacji pożaru, skutecznie wspomaga ewakuacje w dużych budynkach w wypadku zagrożenia pożarowego.

Instalacje Teletechniczne

Okablowanie strukturalne – to system uniwersalnego okablowania telekomunikacyjnego przewidziany do szerokiej gamy zastosowań. Umożliwia on tworzenie sieci komputerowych lub dołączanie telefonów i innych urzadzen pracujących w sieci.

Realizacje - Systemy Ochrony i Instalacje Teletechniczne

AUTOMATYKA BUDYNKÓW

Automatyka Budynków

W domu, pracy lub na wczasach ludzie spędzają większość czasu w budynkach. Są pomieszczenia, w których czujemy się dobrze i pomieszczenia, w których tak nie jest. Co można zrobić, aby poprawić samopoczucie ludzi w budynkach?

Wyobraźmy sobie środowisko, gdzie czujemy się dobrze, ponieważ temperatura, wilgotność powietrza i oświetlenie są dopasowane do naszych potrzeb. Wyobraźmy sobie, że technologia która zapewnia ten komfort, jednocześnie obniża zużycie energii, wykorzystując jej tyle, ile jest absolutnie niezbędne w danej chwili. To nie jest wizja – to rzeczywistość w budynkach w których projekt i automatykę realizuje firma Coral.

ECO ENERGY EXPERT

Nasza pracownia ECO ENERGY EXPERT świadczy usługi kompleksowego zarządzania produkcją i zużyciem energii elektrycznej w dowolnych obiektach naszych klientów.
Coraz większe koszty energii elektrycznej, mediów zmuszają do optymalnego zarządzania energią elektryczną, zużyciem mediów.

Usługa ECO ENERGY EXPERT:

 • jest uzupełnieniem funkcjonalności systemów BMS;
 • automatycznie i na bieżąco monitorujemy i zbieramy dane z instalacji budynkowych wyposażonych w odpowiednie mierniki;
 • monitorujemy w jaki sposób budynek zużywa energie i media i które obszary instalacji są najbardziej energochłonne;
 • monitorujemy czy urządzenia zwiększyły swoje zapotrzebowanie w porównaniu do innych przedziałów czasowych;
 • monitorujemy czy jakość dostarczonej lub wyprodukowanej energii jest na właściwym poziomie;
 • dane przedstawiane są w postaci czytelnych wykresów;
 •  generujemy raporty.

Firma Coral proponuje doradztwo, projektowanie, szkolenia  i kompleksowe realizacje w ramach programu ECO ENERGY EXPERT. Po realizacji proponujemy wsparcie techniczne, nadzór nad poprawnością  działania systemu, analizy raportów, wykresów.

Firma Coral proponuje rozwiązania, dzięki którym życie staje się przyjemniejsze i bardziej komfortowe.

Realizacje - Automatyka Budynków

INTELIGENTNY BUDYNEK

Inteligentny Budynek

Zapraszamy do obejrzenia programu z udziałem naszej firmy emitowanego w TVP 3 Białystok
na temat inteligentnych domów

tv-budyek
http://bialystok.tvp.pl/27071087/24092016

Automatyka KNX integruje ze sobą wszystkie instalacje znajdujące się w domu. Zapewnia współdziałanie i komunikację pomiędzy różnymi systemami. Właściciel domu dzięki mobilnym aplikacjom wszystko to może mieć pod kontrolą będąc w budynku, jak i poza nim.

Pierwotnie założenia inteligentnego budynku obejmowały wyłącznie instalacje alarmowe, oświetlenie oraz sterowanie procesami klimatyzacyjnymi.Dzięki zastosowaniu komputerów i standaryzacji komponentów wchodzących w skład instalacji różnego typu, pojawiła się możliwość śledzenia i sterowania wszelkimi procesami zachodzącymi w budynku. W kompleksowy sposób możemy sterować pracą oraz monitorować pracę urządzeń do sterowania: oświetlenia, ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji, sterowania pracą żaluzji i markiz, gospodarstwa domowego, nadzoru i kontroli dostępu, telewizji przemysłowej, zarządzania energią czy komunikacji z innymi systemami.

Magistrala daje możliwość realizacji idei inteligentnego budynku, w którym poszczególne urządzenia wyposażenia technicznego podlegają celowemu działaniu, mającemu jako kryterium minimum kosztów eksploatacji (rozumianych bardzo ogólnie – jako sumy kosztów energii, remontów, przebudowy, a także nadzoru i utrzymania w sprawności technicznej instalacji, które wiążą się również bezpośrednio z kosztami osobowymi służb utrzymania systemu w ciągłej pracy).

Bogactwo urządzeń pozwala na wykonanie dowolnie skomplikowanej instalacji, jak i prostej, ale dobranej stylistycznie do potrzeb klienta – mówi Piotr Nieciecki. – Możliwe jest stworzenie scenariusza, który po wyjściu z domu zamknie wszystkie rolety antywłamaniowe, wyłączy światło i przełączy ogrzewanie na niższy bieg w celu zabezpieczenia domu i eliminacji bezproduktywnego zużycia energii, które zwiększa rachunki i wpływa negatywnie na środowisko. A to wszystko automatycznie przy wyjściu z budynku ostatniego domownika, czy też pracownika w przypadku biur.

Możliwe jest też spełnienie bardziej indywidualnych potrzeb użytkownika, jak np. podlewanie ogrodu, czy podgrzanie podłogi w łazience osobie, która lubi na boso wyjść spod prysznica. Jedną z większych zalet systemu jest możliwość obserwacji i monitoringu stanu instalacji elektrycznej, temperatury czy otwarcia drzwi w domu przez internet.

– Żeby wprowadzić zmiany w funkcjonowaniu instalacji czy zmodernizować ją, zazwyczaj wystarczy samo szybkie i bezproblemowe przeprogramowanie urządzeń przez instalatora. W przypadku sieci radiowej podatność na modernizacje jest jeszcze większa.

Najbardziej rozpowszechnionym europejskim standardem systemów automatyki budynkowej jest system inteligentnego budynku KNX/EIB. Dzięki swojej powszechności, w tym systemie można budować instalację w oparciu o urządzenia różnych producentów.

Realizacje - Inteligentny Budynek

MONTOWNIA ROZDZIELNIC ELEKTRYCZNYCH

Montownia Rozdzielnic Elektrycznych

W końcówce 2008 roku w firmie Coral została uruchomiona profesjonalna montownia rozdzielnic elektrycznych i automatyki z magazynami i częścią laboratoryjno–biurowa. W budynku znajduje się również dział projektowy odpowiedzialny za dokumentacje wykonawcze oraz zespół inżynierów odpowiedzialnych za uruchomienie elementów automatyki i kontrole jakości w zakresie oferowanych przez nas rozdzielnic. Dzięki temu nasze produkty nie wymagają długotrwałych prac inżynierskich związanych z uruchomieniem instalacji na budowie.

Nowo wybudowany obiekt w Choroszczy przy ul. Podleśnej 3 pozwolił nam na poszerzenie oferty w zakresie prefabrykacji rozdzielnic o możliwość świadczenia usług dla firm zewnętrznych z branży elektrycznej i automatyki budynków.

Realizacje - Montownia Rozdzielnic Elektrycznych

SZKOLENIA – przeniesione z page wyżej

Szkolenia

Start typing and press Enter to search