AKTUALNOŚCI

AKTUALNOŚCI FILMOWE

REALIZACJE PROJEKTÓW

Realizacja projektu

ue

Miło nam poinformować, że Coral  W.Perkowski, J.Perkowski Spółka Jawna otrzymał dofinansowanie na realizację projektu nr WND-RPPD.05.01.00-20-336/17 pn. „Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 100kW” ze środków  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej V. Gospodarka niskoemisyjna, Działanie 5.1 Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii.

Więcej informacji: coral.com.pl/aktualnosc/realizacja-projektu-2/

eu

Uczestnictwo w projekcie

ue-parp

Coral W.Perkowski, J.Perkowski Spółka Jawna obecnie uczestniczy w projekcie realizowanym przez Polskie Stowarzyszenie Doradcze i Konsultingowe pn.:
SHOW YOURSELF- polskie produkty budowlane na arenie międzynarodowej
nr POIR.02.03.03-20-0001/16

Więcej informacji: coral.com.pl/aktualnosc/uczestnictwo-w-projekcie/

Realizacja projektu

ue

Coral  W.Perkowski, J.Perkowski Spółka Jawna realizuje projekt nr WND-RPPD.05.01.00-20-0083/15 pn. „Propagowanie OZE poprzez realizację inwestycji w farmę fotowoltaiczną oraz działania promocyjne i edukacyjne firmy Coral” dofinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej V. Gospodarka niskoemisyjna, Działanie 5.1 Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii.

Więcej informacji: coral.com.pl/aktualnosc/realizacja-projektu/

eu

Zawiadomienie o udzieleniu zamówienia

ue

Zawiadomienie o udzieleniu zamówienia realizowanego w ramach projektu WND-RPPD.05.01.00-20-0083/15 pn. „Propagowanie OZE poprzez realizację inwestycji w farmę fotowoltaiczną oraz działania promocyjne i edukacyjne firmy Coral”.

Więcej informacji: coral.com.pl/aktualnosc/zawiadomienie-o-udzieleniu-zamowienia/

eu

Start typing and press Enter to search