INSTALACJE ELEKTRYCZNE

Instalacje Elektryczne

Instalacja elektryczna jest niezbędnym elementem wyposażenia każdego budynku. Przywiązujemy coraz większa wagę do efektywnego wykorzystania energii przy równoczesnym zapewnieniu wysokiego komfortu i bezpieczeństwa użytkownikom.

Współczesne budynki cechuje coraz większe zapotrzebowanie na energie elektryczna, a co za tym idzie coraz bardziej istotne znaczenie ma jakość i niezawodność instalacji elektrycznej.

Proponujemy doradztwo, projektowanie i kompleksowa realizacje całej infrastruktury elektrycznej budynku. Nasi pracownicy posiadają wieloletnie
doświadczenie zarówno projektowe jak i wykonawcze oraz legitymują się niezbędnymi uprawnieniami w zakresie projektowania, nadzoru, wykonawstwa, pomiarów i eksploatacji instalacji elektrycznych.

Realizacje - Instalacje Elektryczne

SYSTEMY OCHRONY

Systemy Ochrony

Zapewnienie bezpieczeństwa i bieżąca kontrola sytuacji w obiektach to dzisiaj priorytet. Potrafimy Państwo pomóc i doradzić jakie rozwiązania zastosować aby najskuteczniej osiągnąć ten cel. Optymalna ochronę budynku najlepiej uzyskać poprzez rozwiązania dostosowane do indywidualnych potrzeb. Nasi pracownicy specjalizują się w tworzeniu zintegrowanych systemów zabezpieczę.

Dzięki indywidualnie dobranym rozwiązaniom obniżamy koszty eksploatacji i stopień ryzyka. Oferujemy nasze usługi na każdym etapie wykonania systemów, począwszy od projektu, poprzez wykonanie a skończywszy na wsparciu technicznym i konserwacji.

System Sygnalizacji Włamania i Napadu – System ten jest jednym z najważniejszych elementów w zintegrowanej strukturze bezpieczeństwa budynku. Właściwie skonfigurowany pozwala na wykrycie każdej próby włamania, napadu lub sabotażu.

System Elektronicznej Kontroli Dostępu – to niezastąpione narzędzie, system definiuje jasno prawa dostępu do pomieszczeń, przejść, parkingów…
Pozwala kontrolować pomieszczenia i miejsce pobytu osób przebywających na terenie obiektu.

System Monitoringu Wizyjnego – wspomaga prace służb ochrony, jest niezastąpiony przy wyjaśnianiu wszelkiego rodzaju wypadków.

System Sygnalizacji Pożaru – pożar jako jeden z najgroźniejszych żywiołów jest szczególnie niebezpieczny w obiektach, które stanowią miejsce pracy lub zamieszkania dużej liczby osób. Sprawny i skuteczny system sygnalizacji pożaru to podstawa bezpieczeństwa. System zazwyczaj współpracuje z urządzeniami oddymiającymi, gaszącymi, otwierającymi drzwi ewakuacyjne, nagłośniającymi itp.

Dźwiękowy System Ostrzegawczy – jest zintegrowany z systemem sygnalizacji pożaru, skutecznie wspomaga ewakuacje w dużych budynkach w wypadku zagrożenia pożarowego.

Instalacje Teletechniczne

Okablowanie strukturalne – to system uniwersalnego okablowania telekomunikacyjnego przewidziany do szerokiej gamy zastosowań. Umożliwia on tworzenie sieci komputerowych lub dołączanie telefonów i innych urzadzen pracujących w sieci.

Realizacje - Systemy Ochrony i Instalacje Teletechniczne

AUTOMATYKA BUDYNKÓW

Automatyka Budynków

W domu, pracy lub na wczasach ludzie spędzają większość czasu w budynkach. Są pomieszczenia, w których czujemy się dobrze i pomieszczenia, w których tak nie jest. Co można zrobić, aby poprawić samopoczucie ludzi w budynkach?

Wyobraźmy sobie środowisko, gdzie czujemy się dobrze, ponieważ temperatura, wilgotność powietrza i oświetlenie są dopasowane do naszych potrzeb. Wyobraźmy sobie, że technologia która zapewnia ten komfort, jednocześnie obniża zużycie energii, wykorzystując jej tyle, ile jest absolutnie niezbędne w danej chwili. To nie jest wizja – to rzeczywistość w budynkach w których projekt i automatykę realizuje firma Coral.

Firma Coral proponuje rozwiązania, dzięki którym życie staje się przyjemniejsze i bardziej komfortowe.

Realizacje - Automatyka Budynków

INTELIGENTNY BUDYNEK

Inteligentny Budynek

Zapraszamy do obejrzenia programu z udziałem naszej firmy emitowanego w TVP 3 Białystok
na temat inteligentnych domów

tv-budyek
http://bialystok.tvp.pl/27071087/24092016

Automatyka KNX integruje ze sobą wszystkie instalacje znajdujące się w domu. Zapewnia współdziałanie i komunikację pomiędzy różnymi systemami. Właściciel domu dzięki mobilnym aplikacjom wszystko to może mieć pod kontrolą będąc w budynku, jak i poza nim.

Pierwotnie założenia inteligentnego budynku obejmowały wyłącznie instalacje alarmowe, oświetlenie oraz sterowanie procesami klimatyzacyjnymi.Dzięki zastosowaniu komputerów i standaryzacji komponentów wchodzących w skład instalacji różnego typu, pojawiła się możliwość śledzenia i sterowania wszelkimi procesami zachodzącymi w budynku. W kompleksowy sposób możemy sterować pracą oraz monitorować pracę urządzeń do sterowania: oświetlenia, ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji, sterowania pracą żaluzji i markiz, gospodarstwa domowego, nadzoru i kontroli dostępu, telewizji przemysłowej, zarządzania energią czy komunikacji z innymi systemami.

Magistrala daje możliwość realizacji idei inteligentnego budynku, w którym poszczególne urządzenia wyposażenia technicznego podlegają celowemu działaniu, mającemu jako kryterium minimum kosztów eksploatacji (rozumianych bardzo ogólnie – jako sumy kosztów energii, remontów, przebudowy, a także nadzoru i utrzymania w sprawności technicznej instalacji, które wiążą się również bezpośrednio z kosztami osobowymi służb utrzymania systemu w ciągłej pracy).

Bogactwo urządzeń pozwala na wykonanie dowolnie skomplikowanej instalacji, jak i prostej, ale dobranej stylistycznie do potrzeb klienta – mówi Piotr Nieciecki. – Możliwe jest stworzenie scenariusza, który po wyjściu z domu zamknie wszystkie rolety antywłamaniowe, wyłączy światło i przełączy ogrzewanie na niższy bieg w celu zabezpieczenia domu i eliminacji bezproduktywnego zużycia energii, które zwiększa rachunki i wpływa negatywnie na środowisko. A to wszystko automatycznie przy wyjściu z budynku ostatniego domownika, czy też pracownika w przypadku biur.

Możliwe jest też spełnienie bardziej indywidualnych potrzeb użytkownika, jak np. podlewanie ogrodu, czy podgrzanie podłogi w łazience osobie, która lubi na boso wyjść spod prysznica. Jedną z większych zalet systemu jest możliwość obserwacji i monitoringu stanu instalacji elektrycznej, temperatury czy otwarcia drzwi w domu przez internet.

– Żeby wprowadzić zmiany w funkcjonowaniu instalacji czy zmodernizować ją, zazwyczaj wystarczy samo szybkie i bezproblemowe przeprogramowanie urządzeń przez instalatora. W przypadku sieci radiowej podatność na modernizacje jest jeszcze większa.

Najbardziej rozpowszechnionym europejskim standardem systemów automatyki budynkowej jest system inteligentnego budynku KNX/EIB. Dzięki swojej powszechności, w tym systemie można budować instalację w oparciu o urządzenia różnych producentów.

Realizacje - Inteligentny Budynek

INSTALACJE FOTOWOLTAICZNE

Instalacje Fotowoltaiczne

Zapraszamy na prezentację i wizytę na farmie fotowoltaicznej o mocy 1MW

Kontakt: Mateusz Perkowski
lp.moc.larocnull@ikswokrep.m
T: 605 911 128

Zapraszamy do obejrzenia programu z udziałem naszej firmy emitowanego w TVP 3 Białystok
na temat instalacji fotowoltaicznych

tv-fotowoltaika
http://bialystok.tvp.pl/26893547/10092016

Jesteśmy firmą, która od ponad 25 lat funkcjonuje na rynku firm wykonawczych w zakresie technologii elektroenergetycznych. W ciągu 25 lat zdobyliśmy doświadczenia i kompetencje przy realizacji projektów infrastruktury elektrycznej, teletechnicznej i automatyki w najbardziej zaawansowanych technologicznie obiektach. Miarą jakości wykonywanej przez nas pracy jest zadowolenie naszych Klientów. Zaufało nam już wielu a nasze referencje są dowodem na to, że świadczone przez nas usługi osiągnęły najwyższy poziom.

Wieloletnie wysiłki skierowane na rozwój potencjału firmy przyniosły i nadal przynoszą wymierne efekty w postaci stale powiększającej się gamy oferowanych usług i towarów. Doświadczenia nabyte w trakcie realizowanych inwestycji inicjowały rozwój nowych, innowacyjnych kierunków działań. Tak w sposób naturalny, narodziła się również idea nowej gałęzi przedsiębiorstwa – energii słonecznej.

Nasze standardy i politykę jakości wykorzystaliśmy do budowy oferty w dziedzinie Odnawialnych Źródeł Energii, a w szczególności instalacji fotowoltaicznych – najczystszej energii pod słońcem.

Nasza oferta jest oparta na trzech filarach:
– Usługi
– Produkty
– Wiedza

W ofercie firmy CORAL znajduje się budowa systemów fotowoltaicznych w oparciu o podzespoły najlepszych producentów, gwarantujących działanie swoich produktów przez wiele lat. Oferujemy swoje usługi przy budowie instalacji fotowoltaicznych i pomoc w wyborze najlepszego rozwiązania, aby zoptymalizować zyski Inwestorów, zapewnić bezpieczeństwo obsługi i zagwarantować obsługę serwisową.

realizacjemapa

USŁUGI

Gwarantem jakości naszych usług jest fachowa i doskonale wyszkolona kadra. Pracujące w naszym przedsiębiorstwie osoby mają wykształcenie i kwalifikacje zawodowe potwierdzone niezbędnymi uprawnieniami w zakresie projektowania i realizacji instalacji elektrycznych, automatyki, teletechniki i elektronicznych systemów ochrony. Elektrownia fotowoltaiczna to w 95% infrastruktura elektroenergetyczna w skład której wchodzą instalacja elektryczna, zaawansowana automatyka i systemy ochrony elektronicznej. Nasza kadra ciągle podnosi swoje kwalifikacje biorąc udział w specjalistycznych kursach organizowanych przez producentów w zakresie realizowanych przez nas technologii.

Oferujemy realizację projektów „pod klucz”, a w szczególności:

Audyt potrzeb energetycznych i optymalizację mocy instalacji fotowoltaicznej.
Analizę ekonomiczną, wizualizację i symulację działania systemów fotowoltaicznych z uwzględnieniem danych geograficznych i pogodowych.
Opracowanie projektu koncepcyjnego i uzyskanie wymaganych decyzji, opinii i uzgodnień (Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach, Decyzja o warunkach zabudowy, Decyzja o warunkach przyłączenia).
Opracowanie kompletnej dokumentacji technicznej na potrzeby aplikacji o dofinansowanie.
Opracowanie projektów budowlanych, wykonawczych i powykonawczych wraz z atestami, certyfikatami, deklaracjami zgodności.
Dostawę materiałów i urządzeń.
Montaż, konfigurację i uruchomienie elektrowni fotowoltaicznej.
Odbiór zakładu energetycznego.
Sporządzenie dokumentacji powykonawczej.
Przygotowanie niezbędnej dokumentacji do uzyskania koncesji URE.
Szybki i niezawodny serwis gwarancyjny i pogwarancyjny.

Zaufali nam klienci, którym zaprojektowaliśmy i wybudowaliśmy instalacje różnej wielkości: od małych instalacji dachowych o mocy kilku kilowatów
po megawatowe instalacje naziemne.

PRODUKTY

Efektywność systemów fotowoltaicznych zależy od pozbawionego błędów projektu, jakości wykonanych prac w trakcie jego realizacji jak również od konfiguracji i jakości stosowanych materiałów i urządzeń.

Zdobyte doświadczenie podczas współpracy z dostawcami technologii fotowoltaicznej przekonało nas, że oferowane przez nas produkty muszą charakteryzować się najwyższą jakością i spełniać standardy wyprzedzające swoją epokę. Mając na uwadze, że żywotność systemów fotowoltaicznych sięga 30 lat podjęliśmy współpracę z najlepszymi producentami urządzeń i materiałów o gwarantowanej sprawności, niezawodności i żywotności.

Stworzyliśmy sklep internetowy aby jeszcze lepiej obsługiwać klientów biznesowych i indywidualnych oferując im uznane marki produktów, sprawdzone materiały i akcesoria oraz gotowe zestawy fotowoltaiczne. Współpracujemy z doświadczonymi instalatorami elektrowni fotowoltaicznych w całym kraju dzięki czemu możemy zaoferować budowę kompletnej instalacji fotowoltaicznej „pod klucz” przez autoryzowaną firmę bliską Twojego zamieszkania.

Starannie dobieramy i konfigurujemy oferowane urządzenia wiedząc, że każdy z komponentów systemu fotowoltaicznego stanowi ogniwo w łańcuchu jakości.

WIEDZA

CORAL, rozumiejąc potrzebę propagowania rozwiązań ekologicznych, zaangażował się w działania obejmujące dużo dalsze cele niż tylko działalność handlowo – usługowa.

Współpracujemy z ośrodkami naukowymi działającymi na rzecz rozwoju technologii PV.

Organizujemy sympozja w środowiskach branżowych przybliżające problemy fotowoltaiki w Polsce. Prowadzimy również działalność szkoleniową. Organizujemy szkolenia dla architektów i projektantów przybliżające technologię i możliwości zastosowania w budownictwie systemów PV. Swoją wiedzą i doświadczeniem dzielimy się również z instalatorami systemów fotowoltaicznych. Jakość naszej oferty w tej dziedzinie potwierdza fakt, że jesteśmy jednym z niewielu ośrodków szkoleniowych w Polsce akredytowanych przez Urząd Dozoru Technicznego.

Zapraszamy do wzięcia udziału w naszych szkoleniach.

2015

Stowarzyszenie na Rzecz Jakości i Bezpieczeństwa Pracy Instalacji PV
pierwszy certyfikat przyznało firmie Coral Sp.j.

Otrzymany przez nas certyfikat potwierdza, że posiadamy wiedzę i możliwości techniczne pozwalające na realizację inwestycji polegających na budowie instalacji fotowoltaicznych zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami prawa zachowując przy tym wysoką jakość wykonanych prac.

Dziękujemy za docenienie naszej dotychczasowej pracy,
wszystkich chętnych zapraszamy do skorzystania z naszych usług.

Realizacje - Instalacje Fotowoltaiczne

MONTOWNIA ROZDZIELNIC ELEKTRYCZNYCH

Montownia Rozdzielnic Elektrycznych

W końcówce 2008 roku w firmie Coral została uruchomiona profesjonalna montownia rozdzielnic elektrycznych i automatyki z magazynami i częścią laboratoryjno–biurowa. W budynku znajduje się również dział projektowy odpowiedzialny za dokumentacje wykonawcze oraz zespół inżynierów odpowiedzialnych za uruchomienie elementów automatyki i kontrole jakości w zakresie oferowanych przez nas rozdzielnic. Dzięki temu nasze produkty nie wymagają długotrwałych prac inżynierskich związanych z uruchomieniem instalacji na budowie.

Nowo wybudowany obiekt w Choroszczy przy ul. Podleśnej 3 pozwolił nam na poszerzenie oferty w zakresie prefabrykacji rozdzielnic o możliwość świadczenia usług dla firm zewnętrznych z branży elektrycznej i automatyki budynków.

Realizacje - Montownia Rozdzielnic Elektrycznych

SALON SPRZEDAŻY

Salon Sprzedaży

afg-logo
logo
bcs
ccc
came
cias
dh
duaha
devi
elfon
kenvei
elmark
elmes
emu
ewimar
furmaro
gazex
genevo
adi
urmet
monacor
paradox
provision
pulsar
pyronix
risco
roger
ropam
satel
scot
takex
logo-vidos
visonic

SZKOLENIA – przeniesione z page wyżej

Szkolenia

Start typing and press Enter to search