Farmy fotowoltaiczne

ELEKTROWNIA FOTOWOLTAICZNA WYSOCKO

Inwestor Energia Wysocko sp. z o.o.

Projekt swoim zakresem obejmował wykonanie:

 • montaż konstrukcji pod panele;
 • montaż paneli PV
 • linie kablowych nn (0,4 kV);
 • linia kablowa SN (20kV)
 • okablowania DC modułów fotowoltaicznych;
 • montaż inwerterów DC/AC;
 • systemu monitorowania pracy instalacji PV;
 • 2 stacje transformatorowe o mocy 1MVA każda
 • system zdalnego nadzoru i sterowania stacjami SN\nn zgodny z wymaganiami OSD
 • system ochrony oparty na kamerach termowizyjnych
 • uruchomienie i serwis farmy

Elektrownia fotowoltaiczna WYSOCKO o mocy 2MW wybudowana na działce o pow. 2,84 ha.

Instalacja składa się z 6 348 szt. modułów monokrystalicznych o mocy 320 Wp firmy SUNPORT POWER, okablowania DC z zabezpieczeniami, instalacji elektrycznej nn i SN oraz stacji transformatorowej z przyłączem do sieci energetycznej. Moduły zamontowano na systemowej konstrukcji wsporczej prod. CORAB.

Moduły fotowoltaiczne są obsługiwane przez 28 inwertery HUAWEI o mocy nominalnej 60 kW (SUN2000 60KTL) oraz jeden inwerter o mocy 17 kW (SUN2000 17KTL). Komunikację oraz monitoring pracy instalacji zapewnia SmartLoger Huawei.

Urządzenia farmy fotowoltaicznej przyłączono do 2 transformatorowych stacji kontenerowych 20/0,4kV. Stacja jest zasilana przyłączem kablowym o długości 970mb ze słupa SN 20kV. Rozliczeniowy układ pomiaru energii netto zlokalizowany jest na bramce pomiarowej a układ pomiaru wyprodukowanej energii brutto zlokalizowano w stacji z układem transmisji danych pomiarowych do systemu TAURON DYSTRYBUCJA.

Menu