Farmy fotowoltaiczne

Farma Fotowoltaiczna Boćwinka Żywki

Farma fotowoltaiczna o mocy 776,00 kW

Projekt obejmował w swoim zakresie wykonanie Kompletnej elektrowni fotowoltaicznej wraz z przyłączem SN, Stacją transformatorową, ogrodzeniem, systemem ochrony wizyjnej i obwodowej. Wykorzystano 2425 modułów SunPort SPP320M60 oraz 10 inwerterów Huawei SUN2000-60KTL-M0

Menu