Farmy fotowoltaiczne

Farma Fotowoltaiczna MĄTWICA

Farma fotowoltaiczna o mocy 977,90 kW

Projekt obejmował w swoim zakresie wykonanie Kompletnej elektrowni fotowoltaicznej wraz z przyłączem SN, Stacją transformatorową, ogrodzeniem, systemem ochrony wizyjnej i obwodowej. Wykorzystano 2540 modułów SHARP
NU-BA385 oraz 13 inwerterów Huawei SUN2000-60KTL-M0

Menu