Farmy fotowoltaiczne

Farma Fotowoltaiczna SAMBOREK

Farma fotowoltaiczna o mocy 500,00 kW

Projekt obejmował w swoim zakresie wykonanie Kompletnej elektrowni fotowoltaicznej wraz z przyłączem SN, Stacją transformatorową, ogrodzeniem, systemem ochrony wizyjnej i obwodowej. Wykorzystano 1547 modułów SunPort SPP320M60, 16 modułów SunPort SPP310M60 oraz 5 inwerterów HUAWEI SUN2000-100KTL-M1

Menu