Farmy fotowoltaiczne

Farma Fotowoltaiczna Sudwa 1

Farma fotowoltaiczna o mocy 999,90 kW

Projekt obejmował w swoim zakresie wykonanie Kompletnej elektrowni fotowoltaicznej wraz z przyłączem SN, Stacją transformatorową, ogrodzeniem, systemem ochrony wizyjnej i obwodowej. Wykorzystano 3624 modułów ASTRONERGY
CHSM6610P 275, 12 modułów CHSM6610P 300 oraz 15 inwerterów Huawei SUN2000-60KTL-M0

Menu