Farmy fotowoltaiczne

Farma Fotowoltaiczna Sumowo 2

Sumowo 2 o mocy 899,91 kW

Projekt obejmował w swoim zakresie wykonanie Kompletnej elektrowni fotowoltaicznej wraz z przyłączem SN, Stacją transformatorową, ogrodzeniem, systemem ochrony wizyjnej i obwodowej. Wykorzystano 2727 modułów SHARP
ND-AR 330H oraz 20 inwerterów Huawei SUN 2000-36KTL

Menu