Farmy fotowoltaiczne

INSTALACJA FOTOWOLTAICZNA NA POTRZEBY ZASILANIA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW – MIELNO

Instalacja fotowoltaiczna na potrzeby zasilania oczyszczalni ścieków w Mielnie – Ekoprzedsiębiorstwo sp. z o.o.

Projekt obejmował w swoim zakresie wykonanie Kompletnej elektrowni fotowoltaicznej wraz z przyłączem Nn, Stacją transformatorową, ogrodzeniem, systemem ochrony wizyjnej i obwodowej. Wykorzystano 850 modułów SunPort Power SPP 310 oraz 4 inwertery Huawei SUN2000-60KTL-M0. Konstrukcja wsporcza Corab WS007.

Menu