Farmy fotowoltaiczne

JASKRA

Jaskra, gmina Knyszyn (08-2017)

Instalacja Jaskra o mocy 999,9 kWp jest kolejną inwestycją firmy Coral. Energia produkowana w tej elektrowni będzie rozliczana zgodnie z warunkami aukcyjnego systemu wsparcia OZE.

Konfiguracja systemu obejmuje m.in:

  • konstrukcję wsporczą do montażu modułów w układzie czterorzędowym w orientacji poziomej,
  • 3636 moduły fotowoltaiczne w technologii polikrystalicznej, firmy Sharp, o mocy 275W,
  • 22 inwertery solarne HUAWEI SUN2000 36KTL,
  • instalacje elektryczne AC/DC
  • stację transformatorową wraz z przyłączem elektroenergetycznym.

Całość inwestycji zajmuje powierzchnię około 1,6 hektara terenu, ogrodzonego i zabezpieczonego elektronicznie. Do budowy konstrukcji wsporczej zużyto około 85 ton stali z powłoką magnelisową. Zastosowano optymalną konfigurację montażu modułów w orientacji poziomej, w czterech rzędach.

Prace budowlane trwały do końca sierpnia 2017 r.

Menu