Budynki

KATOLICKI UNIWERSYTET LUBELSKI – WYDZIAŁ BIOTECHNOLOGII

Budynek Wydziału Biotechnologii Katolickiego Uniwersytetu Katolickiego w Lublinie. Pierwszy z dwóch budynków Wydziału Biotechnologii KUL stanowi nowoczesne zaplecze badawczo–dydaktyczne–administracyjne. Budynek to przeszło 40 pomieszczeń laboratoryjnych, 4 sale audytoryjne oraz 20 pomieszczeń biurowych, 5 kondygnacji nadziemnych i 1 podziemnej o powierzchni 4590m2.

Powierzony zakres obejmował:
1. Instalacje elektryczna NN.
2. System automatyki BMS.
3. Instalacje SAP wraz z systemem sterowania klap odcinających.
4. System detekcji metanu w pomieszczeniach laboratoryjnych.
5. Okablowanie strukturalne.
6. Instalacja KD.
7. instalacje multimedialna w salach audytoryjnych.

Menu