Budynki

Marina Mokotów

Marina Mokotów zajmuje powierzchnie 21,5 ha. Na terenie osiedla zrealizowano kompleks 14 budynków mieszkalnych z 1027 mieszkaniami, 24 budynki apartamentowe z 420 apartamentami, 54 domy bliźniacze i 10 rezydencji. Ponad połowę terenu zajmują parki, ustronne zakątki i urzekające jezioro. Marina Mokotów to projekt, który swoja skala i klasa odpowiada takim znaczącym przedsięwzięciom architektonicznym w Warszawie jak przedwojenna Saska Kępa czy Żoliborz Oficerski.

Firma Coral jest kompleksowym wykonawca elektronicznych systemów zabezpieczeń całego osiedla oraz producentem i dostawca rozdzielni elektrycznych do budowy I etapu osiedla. Ze względu na bardzo prestiżowy charakter inwestycji szczególny nacisk położono na bezpieczeństwo mieszkańców, zarówno w zakresie ochrony życia jak i mienia.

Powierzony nam zakres prac obejmuje wszystkie systemy ochrony osiedla, tzn.:

1. System sygnalizacji pożaru obejmujący wszystkie płyty garaży podziemnych w budynkach. Instalacja jest wykonana w oparciu o urządzenia GE Interlogix z centralami pożarowymi połączonymi
w siec za pomocą magistrali światłowodowej. Informacja o stanie wszystkich systemów jest przekazywana do centrum monitoringu, a w wypadku pożaru automatycznie przekazywana do PSP.
2. Instalacja oddymiania klatek schodowych.
3. System detekcji CO w garażach podziemnych.
4. System telewizji przemysłowej obejmujący teren osiedla, oraz wjazdy i wyjazdy na teren osiedla i do garaży. Transmisja wszystkich sygnałów wizyjnych odbywa się przez siec światłowodowa
dedykowana tylko dla systemów ochrony, cały system został wykonany w oparciu o urządzenia GE Interlogix.
5. System kontroli dostępu, którym objęte są wszystkie wjazdy na teren osiedla, wejścia do poszczególnych „sektorów” osiedla, wjazdy do garaży oraz wejścia do klatek schodowych. System jest wykonany w oparciu o urządzenia GE Interlogix, połączony siecią światłowodowa na terenie całego osiedla i zarządzany w całości z centrum monitoringu.
6. System sygnalizacji włamania i napadu pomieszczeń technicznych (GE Interlogix).
7. System monitorowania stanu systemów alarmowych lokali mieszkalnych.
8. System monitoringu otwarcia drzwi do szafek z urządzeniami technicznymi typu liczniki, rozdzielnie elektryczne, urządzenia techniczne.
9. Instalacja wideodomofonowi i domofonowa wykonana w oparciu o urządzenia firmy Fermax.
10.Zintegrowane centrum monitoringu wszystkich systemów ochrony osiedla.
11.Siec światłowodowa dedykowana do systemów ochrony.

Menu