Budynki

PROSTA TOWER W WARSZAWIE

Budynek usługowo – biurowy PROSTA TOWER w Warszawie – 2010 r.

Zakres prac:
• Instalacje elektryczne,
• System sygnalizacji pożaru
• Dźwiękowy system ostrzegawczy
• Systemy oddymiania
• Instalacja sterowania klapami pożarowymi
• System automatyki budynku
• Oprogramowanie zarządzające BMS

Menu