Stacje ładowania

Stacje Ładowania – CD Projekt w Warszawie

Stacja ładowania (02)

Stacje ładowania dla CD Projekt w Warszawie.

W ramach realizacji projektu garażu wybudowano  20 stacji ładowania pojazdów elektrycznych o mocy 11 kW 3f każda, z możliwością rozbudowy do 22kW. System umożliwia rozbudowę do docelowo 130 szt. stacji AC.

Projekt zakłada wykorzystanie funkcjonalności Smart Charging Network oraz funkcjonalności Active Load Balancing.

Smart Charging Network wykorzystano w celu ograniczenia maksymalnej mocy dostępnej dla grupy ładowarek. Projekt przewiduje utworzenie czterech odrębnych grup ładowarek – po jednej grupie w obrębie każdego piętra, co odpowiada podziałowi zasilania ładowarek względem rozdzielnic elektrycznych

Active Load Balancing jest funkcją, umożliwiającą stacji ładowania automatyczne dzielenie dostępnej mocy na użytkowane gniazda w obrębie pojedynczej grupy.

Przy pomocy protokołu Modbus TCP/IP, stacja analizuje sygnały z zewnętrznych źródeł – inteligentne liczniki energii elektrycznej zamontowane na szynach głównych w rozdzielnicy RGNN. Następnie, na podstawie bieżącego wykorzystania energii elektrycznej i maksymalnej przepustowości połączenia, jest w stanie dynamicznie zarządzać dostępną mocą w gniazdach. Zapobiega to przeciążeniu instalacji elektrycznej całego budynku i kontroluje zasilanie w szczytowych momentach ładowania.

ZOBACZ TAKŻE: