Budynki

SZPITAL UNIWERSYTECKI W KRAKOWIE – PROKOCIMIU

Szpital Uniwersytecki w Krakowie – Prokocimiu

Jeden z największych zrealizowanych obiektów kubaturowych w zakresie ochrony przeciwpożarowej.

Wykonaliśmy system sygnalizacji pożaru z oddymianiem i gaszeniem oraz dźwiękowy system ostrzegawczy.

Menu