Farmy fotowoltaiczne

TUROWO

Elektrownia fotowoltaiczna Turowo o mocy 899,92 kWp.

  • miejscowość: Turowo,
  • gmina Szczecinek.

Projekt swoim zakresem obejmował wykonanie:

  • linii kablowych nn (0,4 kV);
  • okablowania DC modułów fotowoltaicznych;
  • montaż inwerterów DC/AC;
  • systemu monitorowania pracy instalacji PV;
  • ochrony przeciwporażeniowej;
  • ochrony przeciwprzepięciowej;
  • prace projektowych.

Instalacja składa się z 3214 szt. modułów o mocy 280 Wp marki HANPLAST, okablowania DC z zabezpieczeniami, doziemnej instalacji elektrycznej nn i SN oraz stacji transformatorowa z przyłączem do sieci energetycznej. Moduły zamontowano na systemowej konstrukcji wsporczej prod. CORAB, model WS-007 – kąt nachylenia paneli 25 stopni. Moduły fotowoltaiczne są obsługiwane przez 20 inwerterów o mocy 40 kVA marki HUAWEI SUN2000-36KTL. W celu monitorowania pracy inwerterów i ilości wytwarzanej energii elektrycznej, wykorzystano rozwiązanie umożliwiające komunikację za pomocą linii zasilających poszczególne inwertery. Urządzeniem odpowiedzialnym za komunikację oraz monitoring pracy instalacji jest SmartLogger 2000 marki Huawei.

Urządzenia farmy fotowoltaicznej przyłączono do kontenerowej stacji transformatorowej 15kV. Stacja jest zasilana przyłączem kablowym ze słupa SN 15kV. Energia elektryczna produkowana przez elektrownię jest dostarczana do sieci energetycznej SN 15kV ENERGA OPERATOR.

W kontenerowej stacji transformatorowej wykonano rozliczeniowy układ pomiarowy netto po stronie SN (15kV) oraz układ pomiarowy energii wyprodukowanej brutto po stronie nn (0,4kV).

Inwestycję zrealizowano we współpracy z firmami Milarys, Hanplast i Corab.

Menu