Budynki

WOJSKOWY INSTYTUT MEDYCZNY RADIOTERAPIA

Budynek Radioterapii Wojskowego Instytutu Medycznego w Warszawie.

Wykonaliśmy kompletne instalacje elektryczne oraz teletechniczne.

Menu