Farmy fotowoltaiczne

Farma Fotowoltaiczna Dobre Miasto

Farma fotowoltaiczna o mocy 999,90 kW

Projekt obejmował w swoim zakresie wykonanie Kompletnej elektrowni fotowoltaicznej wraz z przyłączem SN, Stacją transformatorową, ogrodzeniem, systemem ochrony wizyjnej i obwodowej. Wykorzystano 3636 modułów SHARP
ND-AK 275 oraz 22 inwertery Huawei SUN 2000-36KTL

Menu