Farmy fotowoltaiczne

Farma Fotowoltaiczna GRUZKA (VINGER)

Farma fotowoltaiczna o mocy 990,00 kW

Projekt obejmował w swoim zakresie wykonanie Kompletnej elektrowni fotowoltaicznej wraz z przyłączem SN, Stacją transformatorową, ogrodzeniem, systemem ochrony wizyjnej i obwodowej. Wykorzystano 2380modułów Risen Energy
RSM144-6-415BMDG oraz 8 inwerterów HUAWEI SUN2000-105-KTL-H1

ZOBACZ TAKŻE:

Menu